BLOCKFREI

BLOCKFREI

BLOCKFREI je nezavisna kulturna organizacija sa sedištem u Beču. Osnovan je 2013. kao platforma za inovativne kulturne prakse, sa ciljem da podrži saradnju između kulturnih grupa iz Austrije i Jugoistočne Evrope. Takva interakcija ima za cilj da poveća vidljivost kulturne raznolikosti u Austriji danas, gde etničke grupe iz pomenutog regiona čine značajan deo društva, naglašavajući prednosti njegove raznolikosti. Ta interakcija ide u oba smera, a projekti se realiziraju i u Austriji i u drugim zemljama. Takva saradnja pruža priliku za razmenu ideja i iskustava u živom multikulturalnom okruženju.
BLOCKFREI utelovljuje koncept mobilnosti umetnika i kulturnih profesionalaca, čvrsto vjerujući da su multikulturni projekti od najvećeg značaja i neizbežni deo globalne kulturne i geopolitičke sfere.

BLOCKFREI se zalaže za principe multikulturalnog, slobodnog i otvorenog društva i poštovanja različitih identiteta gde se kritički diskurs, sloboda mišljenja i progresivne ideje manifestuju direktnim angažmanom i svojim delovanjem podržava pomenute vrednosti.

Od svog osnivanja BLOCKFREI vodi razne edukativne programe za mlade profesionalce koji su na početku svoje karijere, transnacionalne konferencije, seminare, radionice, studijske posete kao i izložbe u oblasti savremene umetnosti. U proteklih 6 godina realizovao je više od 20 projekata međunarodnog karaktera i jedna je od prvih organizacija u Beču koja je sprovela intenzivni edukativni kurs za internacionalne mlade kustose. BLOCKFREI je takođe sarađivao sa ugroženim društvenim grupama (azilanti), kao i sa studentima, ali i sa etabliranim profesionalcima u oblasti
savremene umetnosti i književnosti.

sr_RSSerbian
sr_RSSerbian