FIVE YEARS u Laufer Galeriji

FIVE YEARS u Laufer Galeriji

“Umetnost nikada nije slučajnost. Uvek je produkt niza pojmova, od kojih je jedan i geografija. Trenutna svetska globalizacija je pokušaj zamagljivanja ove činjenice jer umetnički rad ne bi trebalo da ima bilo kakve granice. Od umetnika se traži da strogo govore o sebi i o svojim individualnim pitanjima a odatle dolazi opasnost da na taj način budu sputani, i od kolega, i od okoline Uprkos skoro potpunoj dvadesetogodišnjoj izolaciji umetnička scena, poput one u Kini devedesetih godina, još je izuzetno koherentna i deluje uporedo sa svojom specifičnom dinamikom. Beogradski i srpski umetnici pričaju priču koja je još uvek kolektivna priča delujući kao nekakav kritički .

Na ovoj umetničkoj sceni radim već F I V E Y E A R S, najpre u svojstvu kolekcionara i inicijatora izložbi, a zatim kao promoter i galerista. F I V E Y E A R S je prilika i da razgovaramo o onome što se sve dogodilo tokom ovog perioda, a takođe je i pokušaj da se predvidi budućnost, kao i potreba za međunarodnom pažnjom.

Imidž Beograda se značajno poboljšao u poslednje tri godine, kao i vidljivost umetničkih galerija, a Vračar je odlučio da pokrene njihovu ofanzivu. Više je posetilaca, više kupaca i više pominjanja u umetničkim krugovima. Laufer se kao individualna galerija poslednjih F I V E Y E A R S bavila ovom pojavom. Ovim događajem nećemo tapšati sebe po leđima, već ćemo podsetiti umetnike, posetioce i kupceda cene ovaj kolektivni identitet i da budu svesniji, kako njegove moći, tako i mana. – David Laufer, galerista

sr_RSSerbian
sr_RSSerbian