Hestia Art Residency & Exhibitions Bureau

Hestia Art Residency & Exhibitions Bureau

Predstavlja biro za umetnost i platformu za geopolitička ukrštanja. Hestia je prostor gde su umetnici pozvani da borave u Beogradu u određenom periodu (obično između mesec dana i tri meseca) tokom kojeg rade na svojim projektima, od teorijskih istraživanja do produkcije samih radova. Takođe, postoji biblioteka gde su na raspolaganju razne knjige i stručni časopisi za konsultaciju, dostupni ne samo našim rezidentima već i široj publici koja može da dođe za vreme našeg radnog vremena. Hestia kao fokus ima Južnu Ameriku sa jedne strane, i širi region, Istočnu Evropu, sa druge, sa idejom i ciljem o pokretanju dijaloga između njih i o prozvodnji kritičkog razmišljanja. Kao umetnička rezidencija i pre kancelarija za izložbe nego “galerija” Hestia tretira teme Južne Amerike i Istočne Evrope kako bi se uočile tematike i zabrinutosti savremenog stvaralaštva u ovim regijama nakon pada autoritarnih režima, poziva na novi način razmišljanja, i otvara mogućnosti za povlačenje novih paralela, promišljanje, istraživanje.

sr_RSSerbian
sr_RSSerbian