Sve više i više misli o drugim mislima u U10

Sve više i više misli o drugim mislima u U10

Izložba Sve više i više misli o drugim mislima umetnika Dritona Selmanija bavi se pitanjem uloge humora, preispitujući njegov kapacitet kao oruđa za pojačavanje značenja (ne)poznatog. Elementaran, ljudski, a često težak za analizu, humor je polazna tačka za razumevanje različitih kultura, kao i strategija da se u njima preživi. Na izložbi je predstavljeno kako se u Selmanijevom radu humor, uprkos svojoj ležernosti, tretira kao moćan način izražavanja, tranzicioni i (trans)nacionalni kulturni proizvod i tema za razgovor. Uprkos njegovoj „lakoći“, humor je zaista kompleksna tema, i ova izložba ga predstavlja kao sredstvo za razgovore o identititetu i preispituje kako humor oblikuje umetnički jezik i produkciju samog Selmanija. Ono što Selmani radi jeste da stvara angažovani dijalog i dijalog koji angažuje.Oštrom ironijom i provokativnim kritičkim stavom, Driton Selmani govori u metaforama i alegorijama dok preispituje pouzdanost postojećih stanja i situacija, izmišljenih struktura i postojećih tabua. Zamišljena kao neprestano kulturološko istraživanje, izložba Sve više i više misli o drugim mislima, ispituje kako javne tako i privatne društveno promenljive pejzaže. Svakodnevni objekti i lingvistički fenomeni predstavljaju polazišnu tačku koja se završava u raznovrsnim formatima koji sežu od ličnih skica do instalacija, prikazujući društvene procese i istorijske veze, često koristeći apsurdnost i humor. Selmani pretvara objekte i situacije u umetničku poeziju u formi malih, ali važnih postupaka, te se rad suptilno povezuje sa nečim poznatim, a ipak stranim, u isto vreme i tu i tamo. Driton Selmani je pronicljivi posmatrač i pripovedač našeg doba koji uspeva da izmami osmehe na lica. Kustoskinja je Lora Sariaslan.
Driton Selmani je rođen u Uroševcu 1987. godine. Trenutno živi i radi na relaciji Priština – Doganović (kod Kačanika). Završio je master studije na Umetničkom univerzitetu Bornmut u Velikoj Britaniji. Izlagao je na samostalnim i grupnim izložbama u Stacion centru za savremenu umetnost u Prištini, Muzeju Ludvig u Budimpešti, KunstraumNiederosterreich u Beču, CasaContemporanea u Sao Paulu, 16. Mediteranskom bijenalu u Ankoni, Umetničkom prostoru U10 u Beogradu, 5. Marakeškom bijenalu, festivalu Amsterdam Light, FabbricadelVaporeu Milanu, Bijenalu u Bregencu, galerijiExChiesettau Polinjano a Mareu, Nacionalnoj umetničkoj galeriji u Tirani, Centru za savremenu umetnost u Solunu, galeriji Eugster u Beogradu, festivalu NorrköpingLight…

sr_RSSerbian
sr_RSSerbian