Svet izvan slike u Galeriji Novembar

Svet izvan slike u Galeriji Novembar

Posebnost ove izložbe crteža, skulptura i instalacija Radoša Antonijevića leži u tome što se umetnik prvi put predstavlja publici kroz medij crteža, pored dve skulpture i jedne prostorne instalacije. Izloženi radovi prezentuju neku vrstu fragmentiranog rezimea kontinuiranog umetničkog delovanja kroz različite medije i omogućavaju višeslojnost tumačenja i sagledavanja složenosti umetničkog opusa, kao i želju za eksperimentisanjem i širinom varijacija na određene teme koje umetniku zaokupljaju pažnju. Radoš Antonijević u svom radu još od ranih 2000-ih istražuje složenost medija skulpture u savremenoj umetnosti, problematizujući kroz svoja dela pitanja materije i materijalnog, upotrebe i percepcije predmeta i formi iz ličnog okruženja koji su uvek u relaciji sa sopstvenim doživljajima, prikazujući ih kroz istorijske, kulturološke i društveno-političke narative. U novim radovima primećujemo diskretnu promenu umetničkog postupka i narativa, ali i promenu koja se ogleda u pokušaju umetničkog “poigravanja” idejama, predmetima i slikama svakodnene potrošačke kulture. Autor ih kontekstualizuje kroz nova tumačenja, proizašla na prvi pogled spontano osmišljenom interakcijom u koju ih postavlja, dajući im na taj način potpuno drugačije značenje, implicirano ličnim – autentičnim svedočanstvom o njima.

Ovom izložbom, autor iznosi lični stav o estetskoj dominaciji predmeta i slika potrošačke kulture u savremenom društvu, kao i neku vrstu otpora prema njihovim “zaslađenim” formama i sadržajima, uz “gorak” umetnički komentar na doktrinu zapadne civilizacije vođene konzumerizmom. Njegove “slike” formiraju mrežu pitanja i odgovora o društvenoj stvarnosti, masovnoj proizvodnji i potrošnji, kolektivnoj i ličnoj memoriji. Prostor/forma, oblik/predmet, sa njihovim simboličkim vrednostima, kao i konceptualni pristup, čine materiju Antonijevićeve umetnosti kojom stvara individualne mitologije – “predstave sa ukusom mita”, kako ih opisuje Levi–Stros, tumačeći egzistencijalnu suštinu života, što predstavlja esenciju njegove poetike. (Za izložbeni katalog – mr Mišela Blanuša)

Radoš Antonijević (1969.) studirao je vajarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, gde je magistrirao i doktorirao. Na FLU u Beogradu predaje od 2001, a od 2000. i na Akademiji umjetnosti u Banjaluci. Antonijević svoje radove aktivno izlaže od 1998, a ima preko 20 samostalnih i preko 50 grupnih izložbi. Najreprezentativnije samostalne izložbe održao je u MSURS u Banjaluci (2017) i u Salonu MSU u Beogradu (2015), dok od grupnih izložbi treba izdvojiti one u Nacionalnom muzeju savremene umetnosti u Bukureštu (2014), Muzeju savremene umetnosti u Beogradu (2012), na Štajerskoj jeseni u Gracu (2009) i Oktobarskom salonu u Beogradu (2003, 2004, 2006).

sr_RSSerbian
sr_RSSerbian