Venues

GRAD Evropski centar za kulturu i debatu

Poznat kao KC GRAD, otvoren je 16. aprila, 2009 kao rezultat zajedničke inicijative Kulturnog Fronta iz Beograda i Felix Meritis Foundation iz Amsterdama. Kc Grad se nalazi u prostoru starog magacina iz 1884. godine u centralnom delu Beograda, na obali reke Save, u nekada zapuštenom i oronulom kraju koji je danas suočen sa rapidnom džentrifikacijom. […]

BLOCKFREI

BLOCKFREI je nezavisna kulturna organizacija sa sedištem u Beču. Osnovan je 2013. kao platforma za inovativne kulturne prakse, sa ciljem da podrži saradnju između kulturnih grupa iz Austrije i Jugoistočne Evrope. Takva interakcija ima za cilj da poveća vidljivost kulturne raznolikosti u Austriji danas, gde etničke grupe iz pomenutog regiona čine značajan deo društva, naglašavajući […]

Akademija – Centar za grafiku i vizuelna istraživanja

Deo je Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu i kao specijalizovana i jedinstvena institucija te vrste u regionu ima značajnu ulogu u oblasti grafike i novih vizuelnih medija. Ovaj poseban segment Fakulteta likovnih umetnosti nastao je kao odgovor na potrebe umetnika zainteresovanih za medij grafike, s obzirom da ova umetnička disciplina insistira na konstantnoj kolaboraciji i […]

Galerija B2

Osnovana je 2018. godine sa fokusom na pažljivom odabiru umetnika uz jasnu programsku profilisanost. Njihova ideja je da budu spona između umetnika i kolekcionara, ne odustajući od vrhunskog kvaliteta kao osnovnog polazišta, a sa ambicijom da poslovanje podignu na regionalni i na međunarodni nivo. Izlagačka delatnost organizovana je kroz konkurse i po pozivu. Jedna od […]

Blatobran – Kreativni centar

Je formiran 2007. godine kao otvorena platforma za povezivanje umetnika i dizajnera koji koriste prevashodno keramiku, ali i druge medije umetničkog izražavanja. Umetnici okupljeni oko Blatobrana imaju zajednički cilj da kroz izlagačku delatnost, prezentacije, predavanja i druge forme umetničkog izražavanja edukuju širu publiku i unaprede svest o značaju umetnosti i dizajna u savremenom društvu. Blatobran […]

Ciglana

Klub ljubitelja teške industrije i umetnosti počela je sa radom 2013. godine kao kreativni centar u krugu nekadašnje fabrike-ciglane „Trudbenik“. Čine je atelje skulptora Viktora Kiša – idejnog tvorca, kafe-galerija „Ciglana“ i velika „Art Depo“ galerija. U dosadašnjem radu, Ciglana je okupljala kreativne i inovativne umetnike oko ideje stvaranja, prezentovanja i napretka u sferi vizuelnih, […]

Dim

Je umetničko–muzički postor posvećen savremenoj umetnosti i širenju inovativnih ideja. Od otvaranja u februaru 2019, Dim je redovno domaćin lokalnih DJ-eva, muzičkih nastupa i koncerata klasične muzike, plesnih i dreg nastupa, performera i vizuelnih umetnika, pokušavajući da ponovo uspostavi praksu odlaska na žive nastupe u intimnom okruženju. Prostor je zamišljen kao platforma za umetničke eksperimente, […]

Eugster || Belgrade

Za cilj ima da predstavi najrelevantniju savremenu umetnost Jugoistočne Evrope. Galerija istražuje raznolike lokalne identitete u zajedničkoj korespodenciji i dijalogu sa međunarodnim umetničkim praksama, globalnim događajima i aktuelnim temama. Postavljena u središte bivše Jugoslavije, njen fokus je usredređen na nove načine na koje se umetnost u predstojećim godinama može razvijati u bivšim jugoslovenskim republikama, kako […]

Filozofski fakultet

Je najstariji fakultet Univerziteta u Beogradu, čiji počeci sežu u 1838. godinu kada je aktom kneza Miloša u Kragujevcu osnovan Licej. Danas je Filozofski fakultet moderna škola koja prati sve savremene tokove evropskog akademskog prostora. Filozofski fakultet ima 255 saradnika u nastavi, a na njemu studira oko 6000 studenata na svim nivoima, od osnovnih do […]

Galerija Grad

Osnovana je 2009. godine u sklopu Kulturnog centra Grad. Ciljevi definisani od osnivanja aktuelni su i u godini kada galerija obeležava deceniju postojanja. Formirana na potrebi promocije domaće savremene umetničke scene, Gradska galerija nikada se nije specijalizirala i tako ostala otvoreni prostor za prikazivanje svih dominantnih žanrova umetničke scene, od vizuelnih do primenjenih umetnosti, preko […]

Hestia Art Residency & Exhibitions Bureau

Predstavlja biro za umetnost i platformu za geopolitička ukrštanja. Hestia je prostor gde su umetnici pozvani da borave u Beogradu u određenom periodu (obično između mesec dana i tri meseca) tokom kojeg rade na svojim projektima, od teorijskih istraživanja do produkcije samih radova. Takođe, postoji biblioteka gde su na raspolaganju razne knjige i stručni časopisi […]

Institut Servantes

U Beogradu je institucija koju je španska Vlada osnovala 1991. godine u cilju promovisanja španskog jezika i širenja španske i kulture zemalja španskog govornog područja. Centralno sedište institucije nalazi se u Madridu i Alkali de Enares, rodnom gradu pisca Migela de Servantesa. Institut Servantes prisutan je u celom svetu u više od 90 centara raspoređenih […]

Kulturni centar Beograda

Nastao kao informativno kulturni centar, Kulturni centar Beograda tokom svih ovih godina menjao je svoju ulogu, širio polja delovanja i aktivno učestvovao u predstavljanju i stvaranju kulturno-umetničkih sadržaja i promišljanja kulturnog delovanja u Srbiji i Evropi. Brojni programi koji su autentično nastali i organizovani u Kulturnom centru Beograda i danas predstavljaju neke od najznačajnijih kulturnih […]

Kvaka22

Je grupa mladih stvaralaca koji su leta 2015. godine započeli adaptaciju napuštene zgrade u javnom vlasništvu sa ciljem da je osposobe i koriste kao preko potreban prostor za stvaranje i prezentovanje umetnosti i drugih sadržaja. Nakon četiri godine renoviranja (koje i dalje traje) u Kvaki22 se realizuje raznovrstan program – od izložbi u velikoj galeriji […]

Laufer Galerija

Nakon što je stekao diplomu na Sorboni, David Laufer, poreklom iz Švajcarske, živeo je i radio u Parizu, Njujorku, Istanbulu, Beogradu i Lozani, pre nego što se preselio u Beograd sa porodicom. Ovakav njegov potez odražava poverenje u zrelost i potencijal regiona, kao i njegovu posvećenost umetnicima. Njegova uključenost u umetničku scenu počela je kada […]

Magacin Macura

Kao i muzej, nazvan je po vlasniku Vladimiru Macuri, a zamišljeno je kao mesto za arhiviranje raznih umetničkih dela. Pored umetničkih eksponata i izložbi, tu su i razni kulturni performansi. Muzej Macura inicijalno je institucija zadužena za čuvanje, proučavanje i izlaganje umetničkih i istorijskih predmeta iz zbirke njegovog osnivača, ali je i kulturni centar gde […]

Galerija Menjačnica / Goethe-Institut Beograd

Deluje od 2016. u okviru Goethe-Instituta. Smeštena je u prostoru bibilioteke i konsekventno predstavlja savremene umetničke pozicije i umetnike koji na različite načine povezuju srpsku i nemačku umetničku scenu. Goethe-Institut je ustanova Savezne Republike Nemačke koja svoju delatnost obavlja širom sveta. Beogradski Goethe-Institut je osnovan 1970. godine. Od 1983. glavno sedište mu je u Knez […]

Minipogon

Da bi se ispitala mogućnost organizacije proizvodnog procesa na način kojim bi se mogla uspostaviti veća ekonomska (pa samim tim i društvena) jednakost, 2017. godine od strane grupe umetnika, aktivista i naučnika pokrenut je eksperimentalni proizvodni pogon posvećen razvijanju i upošljavanju pristupačnih tehnologija za obradu otpadne plastike u čiji rad bi se mogle uključiti neke […]

Kulturni centar Magacin / Magacin u Kraljevića Marka

Je prostor namenjen umetnosti, kulturi i društvenosti. Magacin je kroz model otvorenog kalendara svakodnevno besplatno dostupan stotinama korisnika koji zajedno doprinose očuvanju i unapređenju prostora i njegovoj sve većoj vidljivosti i značaju. Istovremeno, postaje mesto nastanka zajednice koja se svakodnevno širi i primer kolektivnog rada na očuvanju javnog dobra. Pravni status Magacina je i dalje […]

Muzej savremene umetnosti u Beogradu 

Otvoren je 20. oktobra 1965. godine. Delatnost Muzeja počinje 1958. godine sa osnivanjem Moderne galerije, ustanove čiji je zadatak bio da prati razvoj jugoslovenske savremene umetnosti.  Godine 1960. raspisan je konkurs za idejno rešenje nove zgrade, i izabran je projekat arhitekata Ivana Antića i Ivanke Raspopović. Po izgradnji nove zgrade, Savet Moderne galerije usvaja nov […]

Galerija Novembar

Je galerija savremene umetnosti koja svoju galerijsku ponudu bazira na inovativnoj, visokokvalitetnoj umetnosti internacionalno afirmisanih umetnika mlađe i srednje generacije iz Srbije i regiona. Programski postavljena kao vitalna platforma za kritičko razmišljanje, kroz različite umetničke medije, discipline i kontekste, galerija Novembar želi da doprinese stvaranju novih znanja ali i da stvori mogućnost za učenje u […]

Ostavinska

Se nalazi na adresi Kraljevića Marka 8, a deo je Kulturnog centra Magacin, prostora koji je specifičan i inovativan po svom načinu funkcionisanja. Ideja je da se Ostavinska galerija koristi na isti način kao ostatak Magacina, a ona nije namenjena samo vizuelnim umetnostima, te se u njoj mogu realizovati najrazličitiji sadržaji: od izložbi, preko filmskih […]

Polet

Lociran u rustičnom ambijentu stare beogradske fabrike piva, Polet je osnovan sa idejom da otvori svoja vrata talentovanim umetnicima iz različitih oblasti, od muzike, slikarstva, književnosti, preko pozorišta i filma, do nauke, ali i da podrži i osnaži umetnike i da ih sa publikom upozna i zbliži putem različitih kulturno-umetničkih programa. Polet je, tokom skoro […]

Remont Galerija

Se od osnivanja oktobra 1999. pozicionirala kao prepoznatljiv fizički i mentalni prostor koji kontinuirano radi  na razvoju i promociji  savremene umetničke prakse u Srbiji. U široj javnosti najčešće je prepoznat kroz kamerni, izlagački program Remont galerije, ali je opseg aktivnosti asocijacije mnogo širi – izdavaštvo, edukacija, zastupništvo… U Remontu je do sada realizovano više od […]

Galerija RIMA

Osnovana 2008. godine, Galerija RIMA je trenutno jedna od najaktivnijih i najprestižnijih privatnih galerija u Srbiji. Galerija RIMA realizuje svoje izložbene i prateće programe na dve lokacije i u dva grada – Beogradu i Kragujevcu. Fokus Galerije RIMA usmeren je na umetnost XX i XXI veka, na umetnike iz Srbije i šireg regiona bivših jugoslovenskih […]

Singidunum Galerija

Je otvorena 1980. godine u Knez Mihailovoj ulici, u centru kulturnih, turističkih i poslovnih zbivanja Beograda. Otvaranje ove galerije pod nazivom koji Beograd vezuje za njegovu drevnu istoriju građani su prihvatili kao oplemenjivanje jezgra grada korisnim sadržajem prožimanja i povezivanja likovnog stvaralaštva iz oblasti primenjenih umetnosti i dizajna, sa interesima široke i raznovrsne publike. Galerija Singidunum […]

Salon Muzeja savremene umetnosti 

Otvoren je 20. oktobra 1965, a delatnost Muzeja počinje već 1958. sa osnivanjem Moderne galerije čiji je zadatak bio da prati razvoj jugoslovenske savremene umetnosti. 1960. raspisan je konkurs za idejno rešenje nove zgrade i izabran je projekat arhitekata Ivana Antića i Ivanke Raspopović. Po izgradnji nove zgrade, Savet Moderne galerije usvaja nov naziv ustanove […]

TransformArt Galerija

Je nezavisna galerija savremene umetnosti u Beogradu čiji je prostor namenjen umetnicima i svima onima koji kreativno razmišljaju. Koncept ovog multimedijalnog ambijenta koji savremenu umetnost čini dostupnom zasniva se na istraživačkom pristupu, koji donosi nove trendove i inovativna rešenja. Galerijski prostor je praktično dizajniran nudeći mogućnost kreativnog pristupa prezentacije umetnosti i podržavanja, podsticanja i promovisanja […]

U10 Umetnicki prostor

Je nezavisni umetnički prostor posvećen savremenoj umetnosti, osnovan 2012. godine u Beogradu. Osnovan je kao platforma pomoću koje bi mladi lokalni umetnici dobili veću vidljivost unutar lokalne umetničke scene. Prva izložba, pod nazivom 10+1, ujedno je otvorila novo mesto beogradskoj publici zainteresovanoj za svežu i kvalitetnu savremenu umetnost. Tom prilikom formiran je samoorganizovani U10 tim […]

Mala galerija ULUPUDS

Je jedna od retkih beogradski galerija koja se isključivo bavi prezentacijom i dostignućima naših umetnika na polju primenjene umetnosti. U ovoj galeriji osnovanoj 1969, svake godine se postavi, organizuje i realizuje 15-20 samostalnih izložbi članova ULUPUDS (vajari, keramičari, dizajneri, arhitekte, fotografi…). Izuzetno dobro su posećene i tradicionalne kolektivne izložbe članova  ULUPUDS-a (Mozaik malog formata, Kutija, […]

X VITAMIN Galerija

Osnovali su 2017. godine Milorad Stajčić – vizuelni umetnik, i Ksenija Marinković – istoričarka umetnosti. X VITAMIN je zamišljen kao laboratorija za istraživanje metabolizma savremene umetnosti u srpskom društvu. Iz ovog razloga kreira događaje koji služe povezivanju i upoznavanju ljubitelja umetnosti sa stvaraocima na uzbudljiv, kreativan i zabavan način. Izložbe, razgovori sa umetnicima i predavanja […]

Galerija Zvono

Program Galerije Zvono fokusiran je pre svega na mlade koji tek stupaju na umetničku scenu. Izlagački plan je osmišljen i artikulisan tako da afirmiše savremene umetničke tendencije i savremeni izraz u vizuelnim umetnostima. Galerija uspešno deluje na domaćoj umetničkoj sceni već 26 godina, sa realizovanih preko 400 grupnih i samostalnih izložbi, uporedo radeći na promociji […]

sr_RSSerbian
sr_RSSerbian